Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

فراخوان برای یک هفتۀ عملیاتی انترناسیونالیستی

از تاریخ 2 تا 9 اپریل 2016

رهایی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در هند!
همبستگی با زندانیان سیاسی در جهان!
عملیات "شکار سبز"، جنگ و حملات هوائی بالای توده ها را مانع شویم!
جنگ خلق در هند را حمایت کنیم!               

درهند بیش از 10,000 تن از محبوسین سیاسی در زندان ها در رنج اند؛ آنها: اعضا، کادرها و رهبران حزب کمونیست هند (مائوئیست) و ارتش چریکی خلق هند ( پی ال جی ا ) هستند؛ باشندگان دهات "ادیواسی ها" اند که در مقابل تخیله اجباری محلات شان مقاومت می نمایند؛ دهقانانی اند که علیه امضاء "ام او یو" که بین دولت و "تی ان سی" برای استثمار بیشتر توده ها و ادامه غارت منابع طبیعی توسط امپریالیزم، به امضاء رسیده است، مبارزه نموده اند، فعالین سازمان های دموکراتیکی اند که علیه تهدیدات فاشیزم رژیم هندو به پا خاسته اند، روشنفکرانی همانند داکتر "سای بابا"، هنرمندان، محصلین و فعالین سایر سازمان های دموکراتیکی اند که به جرم ایستادن در صف توده ها، زندانی شده اند و با جنگ تحمیلی دولت هند روبرو گشته اند، توده زنان و سازمان های فمینیستی اند که متحدانه علیه تجاوزات جنسی شورش نموده اند، مرتکبین آن ارتش و نیروی پولیس و شبه نظامیان فاشیستی اند که از حمایت هیات حاکمه برخوردارند.
در زندان ها، زندانیان با انواع آزار، شکنجه، عدم پذیرش وکلاء، وضعیت زندگی غیر انسانی، انتقال مستبدانه، ضرب وشتم شدید و شکنجه طاقت فرسا روبرو می شوند و اغلبا زنان زندانی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.  
با وجود وضعیت اختناق و دستگیری، زندانیان با روحیه انقلابی، مبارزه و مقاومت می نمایند. آنها زندانهای تاریک را به میدان مبارزه علیه فاشیزم جاری در هند و رژیم هند مبدل نموده اند.
مبارزه به خاطر رهایی بدون قید و شرط آنها، یک وظیفه عاجل تمامی نیروهای متحد و یکپارچه میباشد، این مسئله بخش مهمی از پشتیبانی، جهت پیروزی جنگ آزادیبخش شان را تشکیل می دهد.  
سراسر هندوستان توسط قدرت حاکمه به صورت روز افزون به " زندان خانگی برای جنبش های توده ای" تبدیل گشته است. قدرت حاکمه هند تحت هدایت و همکاری امپریالیست ها، عملیاتی را تحت نام "شکار سبز" در سراسر کشور براه انداخته است. این عملیات ظاهرا برای پاک سازی جنبش مائوئیستی می باشد ولی در حقیقت، هدف و آماج آنرا تمامی خواسته های دموکراتیک توده ای دربر میگیرد. هزاران تن از اعضاء و رهبران جنبش های دموکراتیک توده ای به قتل رسیده، شکنجه شده و به زندانها افتاده اند. پایگاه های نظامی کذائی تحت قوانین ظالمانه و پذیرفته شده دولت ایالتی و دولت مرکزی هند، بیشتر زندانیان را با شکنجه های فجیع مواجه ساخته است. آنها رهبران توده ها و مبارزین را " ضد ملی و تروریست" قلمداد میکنند.
بحران اقتصادی امپریالیزم به صورت پیهم تشدید می یابد و همچنان حملات امپریالیست ها و جنگ های ارتجاعی در حال شکل گیری است. در چنین وضعیتی، "مودی برهمن" و فاشیزم حکومت "بی جی پی"، نابودی مائوئیست ها، تشکیل قدرت سیاسی نوین توده ها و کمیته انقلابی توده ها (کرانتی کری جاناتانا سرکار)، را در صدر اجندای خویش گرفته و سرمایه طبیعی کشور را مورد چور و چپاول قرار داده است. "مودی" کسی است که اولین مزدور داخلی و کمپرادور خارجی است، نه تنها این کار را آغاز کرده بلکه سومین مرحله "شکار سبز" را نیز مورد اجرا قرار داده است. در این مرحله رژیم "مودی" حمله هوایی را بالای مناطق "ادیواسی" پیشنهاد داده است.  
مائوئیست های هند از تمامی احزاب و سازمان های انقلابی، سازمانهای یکپارچه انترناسیونالیستی، اتحادیه های تجارتی، روشنفکران مشهور مترقی دموکرات، کارگران، دهقانان، محصلین، جوانان، هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان، طرفداران حفظ محیط زیست و معلمین می طلبد تا صدای شانرا را علیه تصامیم عملیات هوایی در اکثریت مناطق "ادیواسی"، بلند نمایند و در اعتراض با آن، به جاده ها و سرک ها بیرون شوند.
جنگ آزادیبخش توده ها در هند نمی تواند توسط سرکوب وحشیانه متوقف گردد بلکه روحیه سیاسی و همبستگی را در جنگ خلق توسعه می بخشد.
کمیته انترناسیونالیستی حمایت از جنگ خلق در هند، هفته عملیاتی ای را از 2 تا 9 اپریل در سراسر جهان به پیش می برد.
درین هفته، تمام کسانیکه پیشگامان این فعالیت هستند، همبستگی شانرا با زندانیان سیاسی در زندانهای امپریالیزم و رژیم های ارتجاعی، اظهار خواهند داشت و پشتبانی خود را در مبارزات رهایی بخش آنها ادامه خواهد داد.

کمیته انترناسیونالیستی حمایت از جنگ خلق در هند