Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

دو گزارش از درگیری های شدید میان جناح های مختلف طالبان
در ولسوالی شیندند ولایت هرات


گزارش اول:
درگذشت ملا محمد عمریا به عبارت بهتر افشا شدن درگذشت وی، انشعابدرمیان طالبان را دامن زده است. ملا محمد رسول والی ولایت نیمروز در زمان امارت اسلامی طالبان،کسی است که علاوه از ملا اختر محمد منصور، داعی، امارت اسلامیرا بلند نموده است. او مدعی است که چون ملامحمد عمر توسط ملا اختر محمد منصور به قتل رسیده و ملا اختر محمد منصور مهرۀ آی – اس – آی پاکستان است و از خود اختیاری ندارد، بدین اساس نمیتواند با اخترمحمد منصور بیعت نماید. او بر اساس همین ادعاست که صف "جهاد" را رها نکرده اما صرفاً صف سیاسی خود را از ملا اخترمحمد منصور جدا نموده تا همراه گروه تحت امرش امارت اسلامی را دوباره پایه گذاری نماید.
روند فعالیت های ملا محمد رسول در افغانستان پس از اعلام مواضع او رفته رفته نقش ارتش جنگی داعش را تحت نام امارت به خود اختیار نموده است. سربریده شدن هفت مسافر گروگان گرفته شده در ولایت زابل، شامل چهار مرد، یک دختر 9 ساله بنام شکریه و دو زن، توسط نیروهای داعش در آن ولایت یکی از عوامل درگیری میان جناح های مختلف طالبان در منطقه یعنی نیروهای تحت فرمان ملا اخترمحمد منصور و ملا منصور دادالله معاون ملا محمد رسول بود. گرچه ویبسایت رسمی امارت اسلامی طالبان ادعای تلفات زیاد را درین درگیری رد نموده، اما درگیری میان این جناح ها را تایید کرده است. برعلاوه ویبسایت رسمی امارت اسلامی طالبان دربارۀ زخمی شدن منصور دادالله سکوت اختیار نموده، اما گزارشات متعددی حاکی است که منصور دادالله در جنگ میان طرفین شدیداً زخمی شده است.
درگیری های نظامی میان جناح های مختلف طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات به تعقیب درگیری های ولایت زابل اتفاق افتاده است. گزارشات رسیده از ولسوالی شیندند ولایت هرات نشان میدهد که پس از انشعاب در میان طالبان، منطقۀ زیرکوه شیندند دستخوش ناملایمت ها میان جناح های مختلف طالبان گردیده است. چندی قبل نیروهای مربوط به ملااخترمحمد منصور تحت فرماندهی ملاصمد،که از قوم بوبک زائی است،به دستور ملا اختر محمد منصور جهت به دست گرفتن کنترول زیرکوه شیندند، اقدام نموده بود و این اقدام وی باعث درگیری های نظامی میان پسر امان الله بنام ننگیالی، قومندان برحال زیرکوه شیندند، و ملا صمد فرستاده مولوی اختر محمد منصور گردیده بود. درین درگیری ها حدود 30 تن از طرفین کشته شده بودند. پسر امان الله ( ننگیالی) تحت همین فشار بود که به منطقۀ کوه زور ولسوالی شیندند روی آورد و افراد منسوب به داعش را که درین منطقه تدارک میگرفتند به زیرکوه شیندند دعوت نمود تا فشار حاصله از طرف ملا صمد خنثی گردد. وقتی نیروهای داعش با ننگیالی متحد شدند جناح تحت فرماندهی وی بیشتر از پیش نیرو گرفت و زمینه برای تدویر جلسۀ وسیع برای ملا محمد رسول آماده گردید.
زمانی که جلسۀ مورخ 16 عقرب سال روان را ملا محمد رسول و مولوی عبدالمنان نیازی والی اسبق طالبان در هرات با هماهنگی ننگیالی پسر امان الله توانستند به تاریخ 16 عقرب سال روان یک جلسۀ وسیع 2500 نفر در زیرکوه شیندند دایر نمایند و از جلسه برای ملا محمد رسول "بیعت" بگیرند، نقش ملا عبدالصمدبیشتر از قبل تضعیف گردید و او از منطقه زیرکوه شیندند به سمت منطقۀ پشت کوه ولسوالی شیندند متواری گردید. برعکس نقش ملا محمد رسول و ننگیالی بیشتر از قبل در منطقه تثبیت گردید.
پس از ختم جلسۀ16 عقرب، ملا محمد رسول برای هر یک از خانواده های کشته شدگان در جنگ میان ملاعبدالصمد و ننگیالی مبلغ هشتاد هزار افغانی به عنوان مرده پولی تادیه نمود. همچنان گزارشات حاصله از زیرکوه شیندند حاکی است که ملا محمد رسول مبلغ پنجصد هزار دالر امریکائی برای ننگیالی جهت خرید سلاح های ثقیل و سبک تادیه نموده است.  پس از ختم جلسه، ملا محمد رسول و رفقایش  عازم ولایات و ولسوالی های دیگر گردیده و منطقه را ترک می کنند.
بافت قومی در ولسوالی شیندند ولایت هرات قسمی است که می تواند کشمکش میان دو جناح طالبان را شکل قومی بدهد.اقوام پشتون ساکن در زیر کوه شیندند عبارت اند از: علیزائی ها، نورزائی ها، جمال زائی ها، کورو زائی ها، بوبک زائی ها، سامازائی ها، اسحاق زائی ها، چالک زائی ها، پوپل زائی ها و ملارزائی ها. ملا صمد از تبار بوبک زائی هاست ولی ننگیالی از تبار کوروزائی هاست.
همچنان از افراد مربوط به مولوی اخترمحمد منصور در شیندند میتوان از ملاحیدرآخوند نیز یادآوری نمود. ملاحیدر آخوند که از فارسی زبانان قوم نورزائی هاست با ملاکامران و ملاصمد یکجا هستند. ملا کامران از جملۀ مجاهدین تحت امر اسماعیل خان بوده است که حالا با امارت اسلامی طالبان تحت امر اخترمحمد منصور همکاری دارد و به حیث معاون ملا حیدر آخوند در منطقه شیندند نقش بازی میکند.
پس از جلسۀ وسیع 16 عقرب 1394 دیگر درگیری میان جناح ملا صمد و ننگیالی خاتمه یافتو به تاریخ 29 و 30 عقرب و اول قوس سال روان جلساتی در زیر کوه شیندند با میانجیگری ملا روزالدین که از منطقه پشت رود ولایت فراه و از جملۀ قوماندانان تحت امر ملا محمد رسول است تدویر یافت و روی چگونگی گرفتن بیعت از ملاصمد برای ملا محمد رسول صحبت گردید. شرطی که آنها برای ملا صمد گذاشتند این بود که اگر وی ملاکامران را به آنها تسلیم کند برایش کاری نخواهند داشت و ملاصمد را به جمع خود خواهند پذیرفت. اما ملا صمد حاضر نشد این شرط را قبول نماید. ملاصمد، ملا حیدر و ملا کامران با اقوام ملارزائی ها و اسحاق زائی
ها یکجا هستند و از مولوی اخترمحمد منصور پیروی میکنند.
تا جائیکه گزارشات نشان داده است ملا محمد رسول از هفت ولایت:  کنر، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس و غور بازدید به عمل آورده و در تلاش است تا نقش رهبری خود را در سطح وسیعی تحکیم بخشد.
پیوستن گروه های خورد و ریز "داعش" تحت چتر ملا محمد رسول آخوند، پایین کردن بیرق سیاه و بلند کردن بیرق سفید به جای آن در مناطق زابل، ارزگان، فراه و هرات، نشاندهندۀ گرایش قوی ملا محمد رسول در استفاده از نیروهای بالقوه و بالفعل داعش،که بیشترین نیروی خارجی جهادی مربوط به خلافت اسلامی عراق و شام در منطقه به شمار می روند و نیروی متجاوز و اشغالگر دیگری در بطن اشغالگری امپریالیستی در افغانستان هستند، به نفع جناح تحت رهبری خودش است. عین حرکت را جناح تحت رهبری ملا اختر محمد نیز در مناطق سمت شمال کشور انجام داده است. تحولات بعدی نشان خواهد داد که این استفادۀ دو جانبه از نیروهای داعش توسط دو جناح متخاصم طالبان سرانجام باعث تقویت این جناح ها خواهد شد یا برعکس باعث تقویت داعشیان و مساعد شدن زمینه برای برآمد علنی ها در مناطق وسیع کشور، کما اینکه مقدم بر آن این درگیری ها در هر حالتی به نفع رژیم دست نشانده و اربابان اشغالگرش تمام خواهد شد.

گزارش دوم:بی سابقه ترین درگیری میان جناح های مختلف طالبان در ولسوالی شیندند:


قریه علی آباد و بخت آباد زیرکوه شیندند ولایت هرات، روز دوشنبه 16 قوس و سه شنبه 17 قوس  شاهد درگیری های خونین میان دو جناح طالبان یعنی نیروهای تحت فرماندهی ملا صمد ( از جناح ملا اختر محمد منصور) و نیروهای تحت فرماندهی ننگیالی ( از جناح تحت رهبری ملا محمد رسول) بوده است. درین درگیری ها بیش از 70 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شده اند.
هنگامی که روز سه شنبه درگیری به اوج خود رسید، شمار دیگری از نیروهای تحت رهبری هر دو جناح متخاصم از ولایات فراه و بادغیس و همچنان از بعضی ولسوالی های دیگر هرات به کمک همقطاران شان در منطقه زیرکوه شیندند شتافتند و درگیری نسبت به روز قبل هم شدیدتر گردید. روز سه شنبه، صدای سلاح های سنگین یوم مورد استفاده در جنگ، از فاصله چند کیلومتری بازار بخوبی شنیده میشده و دود غلیظ مهمات استفاده شده که فضای منطقۀ جنگ را پوشانده بوده به خوبی قابل مشاهده بوده است.
این درگیری در منطقه ای صورت گرفته که دو کندک از قول اردوی 207 ظفر هرات نیز در آن مستقر بوده اند. اما قبل از درگیری میان این دو جناح یعنی عصر روز پنجشنبه مورخ 12 قوس 1394 طبق تعامل قول اردوی 207 ظفر هرات هر دو کندک از منطقه زیرکوه شیندند خارج می شوند و پس از خروج آنها منطقه تحت تسلط رازمحمد ننگیالی درمی آید. همچنان در یک تهاجم عملیاتی بالای یکی از کندک های مربوطه توسط نیروهای تحت فرماندهی ملاصمد تعدادی از سلاح های سبک و سنگین به دست آنها می افتد. ولی فردای آن روز (روز جمعه)، پس از یک درگیری مختصر، نیروهای قول اردوی ظفر از منطقه عقب نشینی می نمایند. گفته میشود که همین سلاح های سنگین به دست آمده توسط نیروهای ملاصمد عصر روز دوشنبه در عملیات شان بالای نیروهای ننگیالی به کار گرفته شده است.
از طرف دیگر قومندانی امنیه شیندند، کندک کوماندو و نیروهای مستقر در میدان هوائی شیندند و همچنان یک واحد نظامی اردو در کمپ چمن که در مسیر سرک خواجه نوح (جاده حاجی عبدالسلام خان) مستقر هست، هیچ یک درین درگیری دخیل نشده و هیچ حرکتی برای ممانعت ازین درگیری نشان نداده اند. تاج محمد جاهد قومندان قول اردوی 207 ظفر و همچنان عبدالروف احمدی سخنگوی قومندانی امنیه ولایت هرات از طریق رسانه ها اذعان داشتند که آنها اختلافات عمیق رهبری میان هر دو جناح را درک نموده بودند و به این خاطر بود که آنها هیچ حرکتی از خود نشان ندادند و یا نخواستند برای جلوگیری و یا تداخل در عملیات هر دو جناح دخالت نظامی داشته باشند، تا به گفته آنها درگیری های نظامی میان این دو جناح باعث تضعیف طالبان در منطقه گردد و شکاف ایجاد شده در میان جناح های مختلف طالبان با این درگیری های ذات البینی بیشتر گردد. 
اما سایت الامارة طالبان این درگیری را میان نیروهای طرفدار اخترمحمد منصور و حربکی های منطقه اعلام کرده و مقاله ای تحت عنوان " برخورد با مفسدین و اربکی ها [حربکی ها] از اهداف مهم نظام اسلامی است" و همچنان یک نوار صوتی تحت عنوان "مصاحبه در مورد جزئیات درگیری با اربکی های [حربکی های] اختطافگر در ولسوالی شیندند" پخش کرده است و در این مقاله و نوار صوتی نیروهای راز محمد ننگیالی را حربکی های منطقه اعلام کرده است. در نوار صوتی پخش شده از کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 2 تن از افراد جناح ملا اختر منصور اجمالا گزارش داده شده است. اما از زخمی شدن ملاحیدر و ملاکامران که از قومندانان تحت امر ملاصمد هیچ حرفی به میان نیاورده اند، در حالی که در گزارشات رسیده از منابع دیگر گفته می شود که ملاحیدر و ملاکامران نیز درین درگیری ها شدیدا زخمی شده اند.
در درگیری های اخیر زیرکوه شیندند تعداد ده ها خانواده نیز مجبور به ترک منطقه شده اند و طبق گفته شاهدان عینی درین درگیری های دو جانبه به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد گردیده است.
به گفته شاهدان عینی این درگیری ها آغاز یک جنگ شدید در منطقه به شمار میرود زیرا نیروهای کمکی کماکان در حال رسیدن به طرف های متخاصم هستند.
این تنش ها میان جناح های متخاصم طالبان در حالی اوج می گیرد که ذبیح الله مجاهد در مصاحبه به شبکۀ تلویزیون الجزیره گفته است:
«مایل نیست در مورد انتصاب تازه صحبتی داشته باشد.»
او همچنان یادآور شد که:
«موارد مهمی است که می توان در باب آن صحبت کرد مانند بالا گرفتن درگیری ها در افغانستان.»
ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با شبکۀ تلویزیون الجزیره از حفظ وحدت و پیاده ساختن شریعت در کشور سخن گفت و افزود که:
«به دنبال آن هستیم تا به دشمنان خود ضربه وارد کنیم.»
ریشۀ این اختلافات برمیگردد به اعلام زعیم جدید برای "امارت اسلامی طالبان". وقتی درگذشت ملا محمد عمر افشاء شد و ملا اخترمحمد منصور به حیث رهبرجدید امارت قد علم نمود، اما ملا محمد رسول به مخالفت برخاست و خود را جانشین برحق ملا محمد عمر اعلام کرد. او جلسۀ وسیعی را در داخل افغانستان و به همکاری رازمحمد ننگیالی در زیرکوه شیندند دایر نمود. درین گردهمائی خبرنگاران بعضی از رسانه های صوتی و تصویری نیز دعوت شده بودند. آن ها جلسۀ زیر کوه شیندند را بطور وسیعی انعکاس دادند.
ملا محمد رسول مرد 50 ساله، اهل ولایت قندهار و از دوستان نزدیک و مورد اعتماد ملامحمد عمر است. او و همچنان ملا عبدالمنان نیازی، که اهل ولایت هرات است، در جلسۀ شیندند سخنرانی نمودند و از شاملین جلسه بیعت گرفتند. در این جسه، رازمحمد ننگیالی به حیث قومندان حوزه غرب کشور تعیین گردید. همچنان درین گردهمائی ملا محمد رسول داعش و القاعده را برادران خود خواند و از آن ها در مناطقی که مشغول جنگ هستند حمایت نمود و در ضمن تصریح کرد که داعش و القاعده در افغانستان جای ندارند و به آنها اجازه نفوذ به خاک افغانستان را نخواهد داد. او همچنان در طی صحبت های مفصل خود شروطی را برای رژیم دست نشانده مطرح ساخت و از صلح با دولت نیز سخن به میان آورد و ملا اختر محمد منصور را قاچاقچی مواد مخدر و گوش به فرمان آی – اس – آی پاکستان خطاب نمود و رژیم فعلی را دست نشاندۀ وزیرخارجه امریکا خواند کرد، ولی از حکومت کرزی ( شاه شجاع سوم) به خوبی یاد نمود.